تور کارخانه

کارخانه

مساحت: 3900 متر مربع (دو طبقه)

بهره وری قوی: بیش از 50 تن در ماه

خط تولید رشته (8 خط)

خط تولید پلتایزر (2 خط برای PLA بهبود یافته)

کریستالیزر (2 تنظیم زیاد حجم)

اتاق خشک کن (6 ست)

دستگاه خلاuum دو محفظه (2 ست)