کنترل کیفیت

Quality Control (6)

1. تشخیص دقیق مواد ورودی

ماده ای که ما استفاده می کنیم 100٪ جدید است ، هیچ ماده بازیافتی ندارد ، همه ما از مواد منشعب استفاده کردیم.

PLA: Natureworks ، Total-Corbion

Quality Control (7)

2. شاخص جریان ذوب قبل از گلوله زدن

3. گندله سازی (PLA برای چاپ سه بعدی مناسب تر است)

Quality-Control-9

4. در هنگام تولید به شدت کیفیت را کنترل کنید.

download
Quality Control (13)
Quality Control (11)

5. تست چاپ

Quality Control (10)

6. رشته بازرسی 100٪ QC قبل از بسته بندی

قبل از بسته بندی ، پرسنل QC رنگ محصول ، حباب ها ، لکه های سیاه را بررسی می کنند ، برای آن مورد استاندارد سختی دارند ، محصول غیر مجاز از بین می رود.

Quality Control (8)